برگزاری نخستین همایش ملی هنرو سلامت در دانشگاه علوم پزشکی نیشابور

05142254170

نیشابور - فرحبش غربی - ستادشماره 2

برنامه استراتژیک

برنامه استراتژیک

برنامه استراتژیک توسعه دانش هنر و سلامت

اهداف کلی

 • G1: تعالی و تحول آموزش پزشکی و تربیت افرادی با قابلیت مدیریت، ایده پردازی وتحقیقات هنر و سلامت
 • G1s1:اهداف استراتژیک  طراحی دوره آموزشی برای حداقل 3رشته تلفیقی از هنر و سلامت در مقطع کارشناسی ارشد
 • G1s1o1:هدف جزئی:  نیازسنجی های مورد نظر برای طراحی دوره تاپایان سال 95
 • G1s1o2: هدف جزئی : تدوین کوریکولومهای آموزشی تاپایان سال 96
 • G1s1o3 : هدف جزئی : تهیه تجهیزات وتامین فضای فیزیکی مناسب آموزشی تاپایان سال 97
 • G1s1o4 : هدف جزئی :شروع آموزش هنرجویان ودانشجویان در قالب دوره های آموزشی تاپایان سال97
 • G1s1o5 : هدف جزئی : بررسی اثربخشی آموزشی رشته ها با اهداف تعیین شده تاپایان سال 98
 • G2 : نهادینه نمودن فرهنگ سلامت با شیوه های نوین آموزش و ایجاد مراکزی برای بکارگیری دانش هنروسلامت و تجاری سازی محصولات هنر وسلامت
 • G2s1: ایجاد پارک های سلامت وعلم و فناوری با محوریت آموزه های هنری
 • G2s1o1: پذیرش پیشنهادات سازمانها، ادارات ،دانشجویان واساتیددانشگاه هنرو... درزمینه طراحی و ساخت محصولات هنری با اهداف خاص تا پایان سال 96
 • G2s1o2 : تولیدات هنری در حوزه سلامت تا پایان سال 96
 • G2s1o3: ایجاد بستری برای اشتغال زایی فارغ التحصیلان این رشته ها تا پایان سال 98
 • G2s1o4برپایی نمایشگاه های هنری و هنرهای نمایشی در زمینه سلامت تا پایان سال 96
 • G2s2:ایجاد مرکز تحقیقات هنر وسلامت
 • G2s2o1: انجام پروژه های تحقیقاتی در زمینه نقش هنر در رفع چالشهای حوزه های سلامت تا پایان سال 96
 •  G2s2o2: برگزاری همایش ها وجشنواره های مختلف تاپایان سالهای 96 و97
 • G2s3: ایجاد مرکز درمانی با بهره گیری از آموزه های هنریArt Therapy) (تا پایان سال98
 • G3 : بین المللی سازی دانشکده هنر وسلامت
 • G3s1: دعوت از هنرمندان سایر کشورها و ایرانیان مقیم خارج از کشور جهت مشارکت در طرحهای مرکز تحقیقات تا پایان سال99
 • G3s2: پذیرش دانشجوی بورسیه و یا اعزام دانشجو با هدف توانمند سازی تا پایان سال99
 • G3s3: برگزاری جشنواره های بین المللی در زمینه فیلم، عکاسی و... تا پایان سال99

قسمتی از این نوشته مخصوص کاربران عضو سایت می باشد ، برای مشاهده لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

نویسنده : ازاده تقوی راد تعداد بازدید : 441