برگزاری نخستین همایش ملی هنرو سلامت در دانشگاه علوم پزشکی نیشابور

05142254170

نیشابور - فرحبش غربی - ستادشماره 2

فصلنامه هنرو سلامت

فصلنامه هنرو سلامت

 فصلنامه هنرو سلامت با نام "سیب فیروزه ای "با مجوز وزارت بهداشت وسازمان ارشاد اسلامی در نخستین همایش ملی هنرو سلامت  چاپ ومنتشرشد.

نویسنده : ازاده تقوی راد تعداد بازدید : 390