برگزاری نخستین همایش ملی هنرو سلامت در دانشگاه علوم پزشکی نیشابور

05142254170

نیشابور - فرحبش غربی - ستادشماره 2

نخستین همایش ملی هنرو سلامت

نخستین همایش ملی و علمی آموزشی هنر و سلامت

شعار همایش: کیمیای هنر درخدمت سلامت

اهداف همایش

هدف کلی: توسعه و نهادینه نمودن فرهنگ سلامت ونهایتا ارتقاء سلامت با معرفی و بکارگیری آموزه های هنری

هدف عملیاتی: تحقق یکی از اهداف کلی برنامه عملیاتی با عنوان «برگزاری همایشهای علمی در راستای توسعه دانش هنر و سلامت»

اهداف فرعی:

  1. آشنا نمودن اساتید و پژوهشگران و برنامه نویسان آموزشی با شیوه های نوین و خلاقانه آموزش
  2. کمک به معرفی و تثبیت دانشکده علوم پزشکی نیشابور بعنوان قطب هنر و سلامت در منطقه
  3. ارائه آخرین دست آوردهای علمی و پژوهشی کشور در زمینه کاربرد هنر در سلامت

محورهای همایش

محور اصلی: هنر و آموزش علوم پزشکی

 

محور اصلی: هنر ونقش آن در ارتقاء سلامت

 

محورهای فرعی

 

محورهای فرعی

 

هنر، تعالی و تحول در آموزش علوم پزشکی

هنروتعیین کننده های اجتماعی سلامت(فقر،نابرابری،نا آگاهی،خشونت و...)

نقش هنر در توانمند سازی اساتید و مربیان حوزه های آموزشی و بالینی

هنر، آموزش و ارتقاء سلامت با تاکید بر الگوی زندگی سالم

هنر،وسایل کمک آموزشی و روش های ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

هنر، تغذیه و امنیت غذایی

هنر،خود مراقبتی و توانبخشی در بیماریها و معلولیتها

هنر و مبارزه با دخانیات و سوء مصرف موادوالکل

هنر و اصلاح الگوی تجویز تا مصرف دارو

هنر درمانی

هنر و نقش آن در کاهش سوانح و حوادث

هنر وسیاست گذاران با تاکید بر طرح تحول نظام سلامت

هنر و حفظ محیط زیست

هنر و ارتقاء سلامت معنوی و اخلاق حرفه ای

هنر،تحکیم خانواده و پیشگیری از آسیبهای روانی و اجتماعی

هنر،مراقبت و پرستاری

نقش هنر در بهسازی محیطهای آموزشی، درمانی، اداری و شهری

هنر، رسانه و ارتباطات سلامت

هنر و تولید کالاهای سلامت محور

هنر،فضای مجازی،فرصتها و تهدیدها

پیشینه ی هنر و سلامت

هنر و نقش آن در سلامت از دیدگاه طب سنتی ومکمل

نویسنده : ازاده تقوی راد تعداد بازدید : 786