برگزاری نخستین همایش ملی هنرو سلامت در دانشگاه علوم پزشکی نیشابور

05142254170

نیشابور - فرحبش غربی - ستادشماره 2

کارگاه ها

کارگاه ها

 

 کارگاه هنر درمانی ویژه پزشکان در سال 96

 کارگاه آشنایی  تاثیر هنر برسلامت  ویژه کارمندان در سال 96

 کارگاه هنر درمانی ویژه کارمندان در سال 96

نویسنده : ازاده تقوی راد تعداد بازدید : 403