برگزاری نخستین همایش ملی هنرو سلامت در دانشگاه علوم پزشکی نیشابور

05142254170

نیشابور - فرحبش غربی - ستادشماره 2

رئیس بورد آموزش بهداشت ایران در پنل هنرهای نمایشی و سلامت نخستین همایش علمی هنر و سلامت ایران گفت

رئیس بورد آموزش بهداشت ایران در پنل هنرهای نمایشی و سلامت نخستین همایش علمی هنر و سلامت ایران گفت

رئیس بورد آموزش بهداشت ایران در پنل هنرهای نمایشی و سلامت نخستین همایش علمی هنر و سلامت ایران گفت: هنر جنبه درمان گرایی دارد و در درمان بسیار تأثیرگذار می باشد


 

dr%20taghadosi.jpg

رئیس بورد آموزش بهداشت ایران در پنل هنرهای نمایشی و سلامت نخستین همایش علمی هنر و سلامت ایران گفت:  هنر جنبه درمان گرایی دارد و در درمان بسیار تأثیرگذار می باشد.

دکتر تقدیسی، استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: هنر جنبه درمان گرایی دارد و در درمان بسیار موثر است.

وی ادامه داد:  هنر نقش سلامت افزایی دارد و درفرآیند درمانی در سطح پیشگیری بسیار موثر است و جامعه هم تولیدکننده هنر است هم مصرف کننده هنر و هر کاری، هر فیلمی ، هر تئاتری و هر اثری باید دقت شود که تأثیری در سلامت جامعه می گذارد.

دکتر تقدیسی اذعان نمود:  هدف ما اینست که بتوانیم شرایطی را فراهم کنیم که برنامه های تلویزیون و رادیو با رویکرد سلامت محور همراه باشد و درونگرا باشد.

وی در پایان گفت:  باید هنر به عنوان وسیله ای برای ارتقاء سطح زندگی و سلامت نگاه کنیم و تولید باید بر اساس سلامت باشد و محصولات هنری و تولیدی ما باید در جامعه تأثیرگذار باشد. 

نویسنده : ازاده تقوی راد تعداد بازدید : 116 ارسال شده در دسته : اخبار دانشگاه