برگزاری نخستین همایش ملی هنرو سلامت در دانشگاه علوم پزشکی نیشابور

05142254170

نیشابور - فرحبش غربی - ستادشماره 2

حضور شخصیت های برجسته و صاحب نظران عرصه ی علمی و هنری در نخستین همایش ملی و علمی هنر و سلامت ایران

حضور شخصیت های برجسته و صاحب نظران عرصه ی علمی و هنری در نخستین همایش ملی و علمی هنر و سلامت ایران

حضور شخصیت های برجسته و صاحب نظران عرصه ی علمی و هنری در نخستین همایش ملی و علمی هنر و سلامت ایران


 

photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8-%DB%B0%DB%B3-%DB%B1%DB%B3_%DB%B1%DB%B2-%DB%B1%DB%B7-%DB%B0%DB%B4.jpg

دکتر محسن عظیمی نژاد، رئیس دانشکده علوم پزشکی نیشابور و دبیر اولین همایش علمی و ملی هنر و سلامت ایران  در گفت و گو با خبر نگار وب دا اعلام کرد: نخستین همایش علمی و ملی هنر و سلامت ایران در نیشابور، با حضور شخصیت های برجسته علمی و هنری ایران و با پیام وزیر محترم بهداشت درمان و آموزش پزشکی برگزار می گردد.

 رئیس دانشکده علوم پزشکی نیشابور اذعان نمود: شخصیت هایی هم چون آقای دکتر محمد سریر (رئیس هیات مدیره خانه موسیقی ایران)،  آقای مجید رجبی (معمار مدیرعامل خانه هنرمندان ایران)، آقای مسعود جوزانی( کارگردان سینما)، دکتر محمود اسعدی( دبیر و طراح چهره های ماندگار و عضو کمیسیون یونسکو) در این همایش ملی حضور خواهند داشت.

دکتر محسن عظیمی نژاد تصریح نمود:  تا کنون 167مقاله علمی به دبیرخانه همایش رسیده است که تعداد 148 مقاله (99 مقاله به صورت پوستر و 49 مقاله به صورت سخنرانی)پذیرفته شده است.  

گفتنی است آقای دکتر محمد هادی ایازی، معاون امور اجتماعی وزارت بهداشت و رئیس جشنواره فیلم سلامت کشور  نیز سخنرانی خواهد کرد.

نویسنده : ازاده تقوی راد تعداد بازدید : 140 ارسال شده در دسته : اخبار دانشگاه