برگزاری نخستین همایش ملی هنرو سلامت در دانشگاه علوم پزشکی نیشابور

05142254170

نیشابور - فرحبش غربی - ستادشماره 2

اخذ مجوز نشریه «سیب فیروزه ایی»

اخذ مجوز نشریه «سیب فیروزه ایی»

اخذ مجوز نشریه «سیب فیروزه ایی»

 

1ywd_kkk.jpg

دبیرکارگروه توسعه دانش هنر و سلامت با اعلام این خبر گفت: جامعه کنونی ما در حال حاضر با مشکلاتی در بعد فرهنگ سلامت مواجه است و هنر برای بهبود و رفع تمامی مشکلات جامعه می تواند راهکارهای مناسبی پیشنهاد کند.

احمد شریف نژاد ادامه داد: در راستای طرح تحوّل نظام آموزش پزشکی و ارتقاء فرهنگ سلامت در جامعه به کارگیری آموزه های هنری در تحوّل، نوآوری و طرّاحی روش های نوین آموزش پزشکی ضرورت پیدا می کند.در همین راستا دانشکده علوم پزشکی نیشابور به دلیل پیشنهاد تاسیس دانشکده هنر و سلامت و با توجّه به پیشینه و تجاربی مانند برگزاری نخستین جشنواره ملّی فیلم وعکس سلامت در سال 1394 به عنوان مجری طرح ماموریت ویژه توسعه دانش هنر و سلامت در منطقه ۹آمایشی از سوی معاونت آموزشی وزارت بهداشت ودرمان معرفی گردید.

دبیر کارگروه توسعه دانش هنر و سلامت افزود: با توجه به سوابق دانشکده علوم پزشکی نیشابور در توسعه دانش هنر و سلامت هیئت نظارت بر مطبوعات پس از پیگیری های متمادی کارشناسان این کارگروه با مجوّز انتشار فصلنامه «سیب فیروزه ای» در زمینه اجتماعی هنری به صاحب ‌امتیازی و مدیرمسئولی دکتر محسن عظیمی نژاد موافقت کرد.

دکتر احمد شریف نژاد ادامه داد: رویکرد دانشکده علوم پزشکی نیشابور درفصلنامه «سیب فیروزه ای» بر اساس ماموریت ویژه توسعه دانش هنر و سلامت و ایجاد یک قطب علمی دراین زمینه اجتماعی _هنری و مرتبط با موضوع های سلامت است.

او در پایان یادآور شد: امید است باتوجه به برگزاری نخستین همایش ملّی هنر و سلامت با شعار «کیمیای هنر درخدمت سلامت» با میزبانی بیش از چهارصد نفر از پژوهشگران و ارائه بیش از یکصدو پنجاه مقاله از سراسر کشور، بتوانیم با انتشار این فصلنامه گام موثری در راستای ماموریت ویژه توسعه دانش هنر و سلامت در سطح کشور برداریم.

نویسنده : ازاده تقوی راد تعداد بازدید : 78 ارسال شده در دسته : اخبار دانشگاه