برگزاری نخستین همایش ملی هنرو سلامت در دانشگاه علوم پزشکی نیشابور

05142254170

نیشابور - فرحبش غربی - ستادشماره 2

برگزاری کارگاه آینده نگاری فردی و سازمانی

برگزاری کارگاه آینده نگاری فردی و سازمانی


 

 

به گزارش خبرنگار وبدا اولین کارگاه آینده نگاری فردی و سازمانی ویژه مدیران توسط کارگروه توسعه دانش هنر و سلامت در محل سالن همایش بیمارستان حکیم برگزار گردید.

دکتر احمد شریف نژاد در گفت و گو با خبرنگار وبدا گفت: هدف از برگزاری این کارگاه ترویج فرهنگ آینده اندیشی و آینده سازی در سطوح مختلف فردی، سازمانی، اجتماعی و ملی و تأکید بر نقش آحاد اجتماع در ایجاد آینده مطلوب در سطح ملی می باشد.

کیوان بهفر عضو کارگروه هنر و سلامت و مدرس کارگاه بر اهمیت زندگی رسالت محور و داشتن چشم انداز در زمینه های مختلف فردی، خانوادگی و سازمانی و تاثیر این چشم انداز ها برچشم انداز ملی و یا برگرفته از آن تأکید کرد.

وی در ادامه به این نکته اشاره کرد: که باورها، اعتقادات و ارزش های فردی واقعی، زیربنای خواسته ها و حرکت فرد را می سازد و برآیند آنها، سازنده ارزش های سازمانی یا اجتماعی و حرکت سازمان و اجتماع می باشد.

بهفر به عنوان مسئول بسته حرکت به سوی دانشگاه های نسل سوم تصریح کرد: تبدیل شدن به یک دانشگاه نسل سومی می تواند یک مقصد چشم اندازی برای دانشگاه باشد.

این کارگاه با حضور 40 نفر از مدیران و روسای مراکز آموزشی و پژوهشی و درمانی بیمارستان حکیم و 22بهمن و مدیران و کارکنان معاونتهای غذا ودارو، بهداشت و درمان، شبکه بهداشت و درمان فیروزه، روان شناسان و پزشکان دانشگاه علوم پزشکی نیشابور برگزار شد.

نویسنده : ازاده تقوی راد تعداد بازدید : 82 ارسال شده در دسته : اخبار دانشگاه