صفحه نخست

صفحه نخست

صفحه نخست

صفحه نخست

صفحه نخست
صفحه نخست

برگزاری نخستین همایش ملی هنرو سلامت در دانشگاه علوم پزشکی نیشابور

05143306262 -- 05143306261

نیشابور - شهرک باغچه بان-انتهای بلوار مقاومت-پردیس دانشگاه علوم پزشکی نیشابور-واحد هنروسلامت

Slide backgroundSlide thumbnail
Slide backgroundSlide thumbnail
Slide backgroundSlide thumbnail
Slide backgroundSlide thumbnail
Slide backgroundSlide thumbnail

اخبار دانشگاه

مشاهده بیشتر

اطلاعیه ها

گزارش تصویری از پانل اول نخستین همایش هنروسلامت

۱۳۹۸-۱۰-۱۰ ادامه مطلب...

گزارش تصویری از پانل دوم نخستین همایش هنروسلامت

۱۳۹۸-۱۰-۱۱ ادامه مطلب...

گزارش تصویری از پانل سوم نخستین همایش هنروسلامت

۱۳۹۸-۱۰-۱۱ ادامه مطلب...

گزارش تصویری از پانل چهارم نخستین همایش هنروسلامت

۱۳۹۸-۱۰-۱۱ ادامه مطلب...

گزارش تصویری از پانل پنجم نخستین همایش هنروسلامت

۱۳۹۸-۱۰-۱۱ ادامه مطلب...

گزارش تصویری از پانل ششم نخستین همایش هنروسلامت

۱۳۹۸-۱۰-۱۱ ادامه مطلب...