صفحه نخست

صفحه نخست

صفحه نخست

صفحه نخست

صفحه نخست
صفحه نخست

برگزاری نخستین همایش ملی هنرو سلامت در دانشگاه علوم پزشکی نیشابور

05143306262 - 05143306261

نیشابور - شهرک باغچه بان-انتهای بلوار مقاومت-پردیس دانشگاه علوم پزشکی نیشابور-واحد هنروسلامت

اطلاعیه ها

عاشقانۀ ساز با کودکان خاص: از بهرنگ کوفگر، او که ...

۱۳۹۹-۱۱-۱۲ ادامه مطلب...

گزارش تصویری از پانل اول نخستین همایش هنروسلامت

۱۳۹۸-۱۰-۱۰ ادامه مطلب...

گزارش تصویری از پانل دوم نخستین همایش هنروسلامت

۱۳۹۸-۱۰-۱۱ ادامه مطلب...

گزارش تصویری از پانل سوم نخستین همایش هنروسلامت

۱۳۹۸-۱۰-۱۱ ادامه مطلب...

گزارش تصویری از پانل چهارم نخستین همایش هنروسلامت

۱۳۹۸-۱۰-۱۱ ادامه مطلب...

گزارش تصویری از پانل پنجم نخستین همایش هنروسلامت

۱۳۹۸-۱۰-۱۱ ادامه مطلب...