05143306262 - 05143306261

نیشابور - شهرک باغچه بان-انتهای بلوار مقاومت-پردیس دانشگاه علوم پزشکی نیشابور-واحد هنروسلامت

 

به گزارش خبرنگار وبدا سومین کارگاه رویکرد ها و تکنیک های هنر درمانی در قالب کارگروه توسعه دانش هنر و سلامت برگزار گردید.

دکتر احمد شریف نژاد در گفت و گو با خبرنگار وبدا، هدف از برگزاری این کارگاه را آشنایی عملی با هنردرمانی و کاربرد این تکنیک در حوزه مداخلات روانشناختی و سلامت در ایران عنوان کرد.

دکتر علی زاده محمدی دانشیار دانشگاه شهید بهشتی در این کارگاه گفت : هنر وسیله ای جهت توسعه خودآگاهی و ابزاری جهت تخلیه هیجان است و استرس خودآگاهی را کاهش می دهد. همچنین هنر جانشين روياها و ابزاری برای پيگيری انگيزه های ناهشيار و ابزاری برای والایش و جبران مکانیسم های دفاعی است. 

دانشیار دانشگاه شهید بهشتی تصریح کرد: از مداخلات خلاق مانند نقاشی، شن بازی، موسیقی، هنر، حرکات موزون و دیگر هنرهای خلاق دارای ظرفیت شاخصه­ها می­توان در برونی سازی، پردازش حسی، دلبستگی، کاهش برانگیختگی و تنظیم عواطف بهره برد.

 او اضافه کرد : که هنردرمانی می تواند در بهبود عزت نفس، سطح اضطراب و درک هیجانی مراجعان موثر باشد.

مدیر مرکز مطالعات هنر درمانیدر ادامه به نقش موسیقی بر درمان بیماری ها وتناسب نوع موسیقی با بیماری پرداخت.

این کارگاه با حضور تعدادی از همکاران منطقه 9آمایش سرزمین (دانشگاه تربت حیدریه)،  اعضای هیات علمی دانشکده هنر دانشگاه نیشابور، تعدادی از اعضای هیات علمی گروه روانشناسی دانشگاه ازاد اسلامی، نمایندگان اداره اموزش وپرورش نیشابور، اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی نیشابور، همکاران معاونت های بهداشتی ودرمان، روان شناسان و پزشکان دانشگاه علوم پزشکی نیشابور برگزار شد.

دبیر کارگروه هنر و سلامت ازکارگاه بعدی این کارگروه درخصوص موسیقی وسلامت دراول دی ماه خبر داد.

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی، کارگاه "آشنایی با مفاهیم دانشگاه های نسل سوم با نگاه ویژه به ماموریت هنروسلامت "  توسط جناب آقای بهفر ، در محل سالن فناوری اطلاعات دانشکده بهداشت برگزار گردید.

مسئول بسته دانشگاه های نسل سوم  ضمن بیان ویژگی های دانشگاه های نسل اول ، دوم وسوم اذعان داشت: شرکت کنند گان مشارکت فعالی در در بررسی  ویژگی های دانشگاه علوم پزشکی نیشابور وتطابق آن با ویژگی های هر یک از این دانشگاه ها داشتند.

ایشان با اشاره به روش های آینده پژوهشی فردی وسازمانی برای اعضای محترم هیات علمی بیان داشتند: با توجه به تقاضای شرکت کنندگان دوره های متعددی در همین راستا طراحی وبه زودی برگزار خواهد گردید.  

زیر مجموعه ها