دو پوستر از کارشناس کارگروه توسعه دانش هنر و سلامت جهانی شد

دو پوستر با عناوین Turn off Aids و Organic Food در فستیوال بین المللی دوسالانه پوستر برای فردا کشور فرانسه با موضوع Planet for tomorrow  2018 منتخب شد. سید محمد موسوی زارع کارشناس مسئول کارگروه توسعه دانش هنر و سلامت دانکشده علوم پزشکی نیشابور که در جشنواره بین المللی سیمرغ هم سوابق درخشانی دارد این افتخار را برای دانشکده به دست آورد. در ادامه می توانید این پوستر ها را در سایت خود فستیوال مشاهده فرمایید