دومین کارگاه هنر درمانی  برگزار شد.

به گزارش وبدا دومین کارگاه هنر درمانی با حضور 90 نفر از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی چهارشنبه هفتم آذر ماه در دانشکده بهداشت برگزار شد.

 

دبیر کارگروه توسعه دانش هنر و سلامت، آشنایی کارکنان شاغل در دانشگاه علوم پزشکی نیشابور با مأموریت ویژه هنر و سلامت جهت همگام شدن در تحقق بخشی این مأموریت را امری ضروری دانست و گفت: هنرمی تواند شکل ماهرانه ای از درمان باشد که به مردم در سنین مختلف کمک می کند.

وی در ادامه افزود، هنر امکانی برای درک و فهم حالات هیجانی فرد فراهم می کند همچنین کسب خودآگاهی و بینش، حل مسأله، آزمون واقعیت، شکوفایی خلاقیت، رهاسازی و آشکار کردن عناصر ناخودآگاه، برون ریزی هیجانی، رویایی با تعارضات و در نهایت خودشکوفایی و رشد شخصیتی را از اثرات هنر درمانی برشمرد.

دبیر کارگروه هنر و سلامت تأکید کرد می توان از هنر درمانی به صورت فردی و گروهی در بخش کودکان بیمارستان ها، مراکز نگهداری سالمندان، بیمارستان های عمومی و روانپزشکی، زندان ها و .... استفاده کرد.

 

دکتر احمد شریف نژاد در ادامه بیان کرد: افزایش آگاهی همکاران دانشگاه همچنین کلان منطقه 9 آمایشی در دستور کار این کارگروه قرار دارد و به همین منظور مجموعه ای از دوره های کوتاه مدت و کارگاه های مرتبط با هنر و سلامت برنامه ریزی و تدوین شده است.

وی در پایان از برگزاری کارگاه هنردرمانی توسط دکتر علی زاده محمدی، دانشیار و مدیر مرکز مطالعات هنر درمانی دانشگاه شهید بهشتی تهران در تاریخ 15 و 16 آذر ماه خبر داد.