در ابتدای جلسه، آقای دکتر حسینی (ریاست محترم دانشکده هنر) ضمن خوش آمد، در زمینه برقراری تعاملات مثبت و صمیمانه با دانشکده علوم پزشکی اظهار خرسندی کردند.

در ادامه آقای دکتر شریف نژاد(دبیرکارگروه هنر و سلامت) با بیان سابقه درخشان همکاری دو دانشکده هنر و علوم پزشکی در خصوص تدوین کوریکولوم رشته MPH و برگزاری نخستین همایش ملی هنر و سلامت، هدف از تشکیل جلسه را بهره مندی از پتانسیل ها و ظرفیت های آکادمیک اعضای محترم هیات علمی دانشکده هنر درتامین محتوای فصلنامه اجتماعی- هنری-خبری " سیب فیروزه ای " عنوان کردند.

همچنین  خانم یعقوبی کارشناس مسئول هنر و سلامت، خلاصه ای از رویکرد و محورهای فصلنامه بیان کردند.

آقای قره باغی " مدیر گروه رشته مجسمه سازی" در مورد تاثیر گذاری انتقال مفاهیم مرتبط با سلامت با استفاده از المان ها نکاتی را عنوان فرمودند و ادامه دادند که گزارشی از  بازدید موزه لوزان؛ سلسه مقالات مرتبط با مجسمه سازی و سلامت و .... در آرشیو موجود می باشد که جهت تامین محتوای فصلنامه مفید می باشد.

خانم دکتر محمودی "مدیر گروه رشته نقاشی" در مورد روانشناسی رنگ، فرم و نقاشی کودکان و مسائل زیبا شناسی مرتبط با سلامتی مطالبی را ایراد نمودند.

خانم دکتر فرخ فر "عضو هیات علمی دانشکده هنر " با بیان سابقه همکاری این دو دانشکده از سال 94، اظهار گلایه و تالم از برونداد این ارتباط و تعامل داشتند و اعلام کردند اگر قرار است همکاری در زمینه فصلنامه هم همان رویکرد همایش را تکرار کند، بهتر است دور همکاری دانشکده هنر خط کشیده شود!!!!!!!!!

آقای سلیم زاده " مدیر گروه ارتباط تصویری" و آقای زرقی " عضو هیات علمی گروه عکاسی"  نیز راهکار هایی را در زمینه همکاری های لازم با کارگروه هنر و سلامت در تولید محتوای فصلنامه سیب فیروزه ای بیان نمودند.

آقای دکتر شریف نژاد با اظهار تاسف از ناراحتی به وجود آمده در خانم دکتر فرخ فر، خواستار ارائه راهکار برای رفع این مسئله شدند.