لیست اولویتها وطرح های پژوهشی کارگروه توسعه دانش هنر و سلامت دانشکده علوم پزشکی نیشابور

وضعیت طرح

مجری

عنوان طرح

 

 

 

بررسی اثربخشی  مداخله های هنری بر ارتقای رفتارهای خود مراقبتی در بیماری های متابولیک با شیوع بالا و قلبی عروقی

1

 

 

بررسی تاثیر هنر درمانی بر کاهش اضطراب بیماران بستری در بیمارستان

2

 

 

بررسی کاربرد روش های مختلف هنری در آموزش پزشکی

3

 

 

بررسی تاثیر هنر درمانی بالینی برروی کیفیت زندگی بیماران دارای بیماری های مزمن

4

 

 

تاثیر شیوه های هنری  بر سلامت معنوی

5

 

 

بررسی تاثیر انواع شیو ه های هنری بر افزایش سواد سلامت

6

 

 

تاثیر معماری بر ابعاد سلامت

7

 

 

تاثير موسيقی بر علائم حياتی بيماران بستری در ریکاوری

8

 

 

بررسی تاثیرات آموزش مسائل بهداشتی و سلامت از طریق قصه، شعر و موسیقی

9

 

 

بررسی تاثیر روش های هنری مانند خاطره گویی بر خود مراقبتی سالمندان

10

 

 

تاثیر موسیقی درمانی دربخش مراقب ویژه بیمارستان ها

11

 

 

بررسی تاثير آموزش با استفاده از پوستر و شيوه نمایشی بر منافع درک شده جهت رعایت بهداشت دهان و دندان براساس مدل اعتقاد بهداشتی در دانش آموزان

12