بیانیه رسالت

مرکز تحقیقات هنر و سلامت یک مرکز زیرمجموعه معاونت تحقیقات و فناوری دانشکده علوم پزشکی نیشابور است که به ‌منظور ارتقای پژوهش‌های مرتبط با حوزه هنر و سلامت و مراقبت‌های جامع سلامت (در سطوح پیشگیری و درمان) در دانشکده علوم پزشکی نیشابور تشکیل شده است مهمترين رسالت این مرکز تحقیقات توسعه دانش هنر و سلامت از طریق انجام پژوهش هاي كاربردي- توسعه‌اي در حيطه هنر و سلامت می باشد

چشم انداز:

ایجاد مرکز علمی مرجع هنر وسلامت در کشور

  این مرکز در نظر دارد دریک دوره 5 ساله به عنوان قطب مرکز پژوهشی در کشور در زمینه هنر و سلامت تبدیل گردد و با انجام پژوهش‌های منطقه‌اي و ملي، هم راستا با سیاست‌های کلان نظام سلامت و با تلفيق پژوهش در امر آموزش و مديريت سلامت جامعه ضمن بالا بردن سهم كشورمان در توليد علم، پژوهش را در خدمت گسترش عدالت در سلامت و ايجاد فرصت‌هاي منصفانه براي ارتقاي سلامت همه مردم قرار دهد. این مرکز با بکارگیری نیروهای متخصص در راستای ارتقای سطح سلامت و گسترش علم و فناوری با فراهم آوردن امکانات کافی، شرایط انجام مطالعات تحقیقاتی اساتید و دانشجویان در جهت پیش­آگهی، پیشگیری و درمان را مهیا ساخته و در نظر دارد با اتصال به مراکز علمی معتبر داخلی و خارجی خاستگاه پژوهش های بنیادی و کاربردی در زمینه هنر و سلامت تبدیل گردد و در چشم انداز استمرار رشد و پويايي خود، به عنوان يك مركز تحقيقاتي فعال و پيشرو در کشور مطرح خواهد گرديد

ما متعهديم بستر پژوهشي مناسبی را در محيطي صميمي با اتكا بر نيروي انساني كارآمد، ارتباط با ساير مراكز علمي، جذب اعتبارات منابع بالقوه درون و برون بخشي به ويژه مشاركت جامعه، فراهم آوريم.