05143306262 - 05143306261

نیشابور - شهرک باغچه بان-انتهای بلوار مقاومت-پردیس دانشگاه علوم پزشکی نیشابور-واحد هنروسلامت

عناوین 6 طرح پژوهشی مصوب  در حال انجام  با عناوین زیر:

1. طراحی و بررسی تاثیر مداخله آموزشی  هنردرمانی مبتنی بر ذهن آگاهی‌ براسترس و سبک زندگی زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهری  نیشابور.

2. بررسی اثر بخشی فیلم آموزشی   بر انجام رفتارهای سالم بهداشتی دهان و دندان در مادران دارای کودک 1 تا 5 سال مراجعه کننده به مراکز بهداشتی –درمانی شهری در شهر نیشابور

3. بررسی تاثیر رنگ آمیزی درمانی بر اساس نرم افزار بر میزان استرس و اضطراب بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

4. اثربخشی  شعر درمانی براساس  درمان فراشناختی بر سندرم شناختی-توجهی: یک مطالعه تک آزمودنی

5. ارسال یک طرح پژوهشی باعنوان «نقش رسانه های جمعی واجتماعی در ارتقای سلامت»  به وزارتخانه

6. طرح پیشنهادی  این دانشگاه راجع به «هنر و آموزش پزشکی» در موسسه ملی تحقیقات راهبردی ( لازم به ذکر است که هزینه آن در قالب بودجه بسته هنر وسلامت  از طرف این موسسه پرداخت می شود. البته نیاز به تایید طرح درسطح کلان منطقه نیزمی باشد)