05143306262 - 05143306261

نیشابور - شهرک باغچه بان-انتهای بلوار مقاومت-پردیس دانشگاه علوم پزشکی نیشابور-واحد هنروسلامت

انیمیشن مسافران سلامت از مجموعه تولیدات کارگروه توسعه دانش هنر و سلامت که تا کنون دو قسمت از آن که با حمایت این کارگروه تولید شده است با بهره گیری از مقالات منتشر شده در حوزه سلامت و با هدف آموزش و فرهنگ سازی در حوزه سلامت تولید شده است.با ما همراه شوید و این دو قسمت انیمیشن زیبای مسافران سلامت را به نظاره بنشینید. قسمت اول مسافران سلامت : رفیق بی کلک ، سالک در این قسمت شخصیت اصلی انیمیشن به همراه الاغش که می تواند در زمان سفر کند به زندانی می روند که پشه سالک یا همان لئیشمانیوز را دستگیر کرده اند و از او در حال بازجویی اند و ... قسمت دوم مسافران سلامت: شاه نوشابه در این قسمت آرین خان به قلعه ای می رود که در آن پادشاهی او را به سفری می فرستد تا ... قسمت های بعدی این انیمیشن در مرحله برنامه ریزی قرار دارند.