•اولین پانل همایش باعنوان فرهنگ وهنر درسلامت :

• اعضای محترم پنل :

1- جناب دکتر ایازی –معاون  محترم اجتماعی وزارت بهداشت

2- جناب اقای دکتر سریر رئیس محترم هیئات مدیر خانه موسیقی ایران وعضو شورای خانه هنرمندان ،

3- جناب اقای جوزانی عضو شورای فرهنگ وزارت بهداشت

4- جناب اقای مهندس رجبی معمار مدیعامل محترم خانه هنرمندان ایران

5- جناب اقای دکتر محموداسعدی دبیر محترم همایش ملی چهره های ماندگار کشور وعضو شورای فرهنگی هنروزارت بهداشت

  6- سرکار خانم زمانی عضو شورای فرهنگی وزارت بهداشت درمان واموزش پزشکی

جهت دانلود فیلم پانل اینجا را کلیک کنید