•پانل سوم همایش: هنرو اموزش پزشکی

اعضای محترم پنل:

1- دکترفرشید عابدی : معاون محترم آموزش دانشگاه علوم بیرجند

2- دکتر فرخ فال : معاون محترم آموزش دانشگاه علوم بیرجند

جهت دریافت فیلم پانل اینجا را کلیک کنید.