پانل چهارم" هنر درمانی "

با حضور اعضای محترم:

1- جناب آقای دکتر زاده محمدی، عضو هیات دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران، روانشناس بالینی پویشی، هنر درمانگر

2- سرکار خانم دکتر منیره صالح مجتهد، عضو هیاًت علمی دانشگاه شهید بهشتی، روانشناسی بالینی وفوق تخصص هنر - رواندرمانی پویشی

جهت دریافت فیلم پانل اینجا را کلیک کنید.