پانل پنجم: هنرهای نمایشی و سلامت

اعضای محترم پانل:

1- جناب آقای دکتر حکاک عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

2- جناب آقای دکتر تقدیسی استاد محترم دانشگاه علوم پزشکی ایران

جهت دریافت فیلم پانل اینجا را کلیک کنید.