05143306262 - 05143306261

نیشابور - شهرک باغچه بان-انتهای بلوار مقاومت-پردیس دانشگاه علوم پزشکی نیشابور-واحد هنروسلامت

 

 

 

 

نخستین همایش هنروسلامت سال 97 "کیمیای هنر در خدمت سلامت"

 

 

 

 

 

 

 

جهت مشاهده قسمت اول مسافران سلامت (نوشابه) اینجا را کلیک کنید

 

جهت مشاهده قسمت اول مسافران سلامت (سالک) اینجا را کلیک کنید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    * جهت مشاهده روی فایل موشن گرافی های کمپین فشار خون  شماره1 کلیک نمایید

 

   * جهت مشاهده روی فایل موشن گرافی های کمپین فشار خون  شماره2 کلیک نمایید