این داستان برگرفته شده از یک طرح پژوهشی با موضوع " تبیین باورهای بهداشتی رایج زنان پیرامون سلامت دوران بارداری و زایمان در شهرستان نیشابور " توسط دکتر محسن عظیمی نژاد و ملیحه نوری سیستانی می باشد.

 

 

* جهت مشاهده روی فایل انیمیشن چه کسی باور میکند؟ شماره1 کلیک نمایید

 

 

* جهت مشاهده روی فایل انیمیشن چه کسی باور میکند؟ شماره2 کلیک نمایید