نخستین همایش هنروسلامت سال 97 "کیمیای هنر در خدمت سلامت"