درباره نشریه:

 بر اساس طرح تحول و نو‌آوری در آموزش علوم پزشکی، مأموریت "توسعه دانش هنر و سلامت" از سوی وزارت بهداشت به کلان منطقه 9 آمایش آموزش عالی سلامت کشور با محوریت دانشگاه علوم پزشکی نیشابور منظور گردیده است. در همین راستا و با هدف دستیابی به مرجعیت علمی، تهیه و انتشار فصلنامه "سیب فیروزه ای" در دستور کار قرار گرفت که در تاریخ 96/10/4 به شماره 80689 بر اساس ماده 13 قانون مطبوعات مصوب 28/12/64 موفق به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گردید.

نشریه اجتماعی – هنری «سیب فیروزه ای»، فصلنامه ای تخصصی در حوزه هنر و سلامت است که به منظور بازتاب پژوهش‌ها، تجربه‌ها، دستاوردهای نو و رهیافت‌های سودمند علمی در حوزه تأثیر هنرهای هفتگانه بر ابعاد سلامتی از سال 1397 منتشر می شود .

 

صاحب امتیاز: دانشکده علوم پزشکی نیشابور

 مدیر مسئول: دکتر محسن عظیمی نژاد 

 سردبیر: دکتر احمد شریف نژاد 

مدیر اجرائی: زکیه یعقوبی 

دوره انتشار: فصلنامه

موضوع: هنر و سلامت

زبان: فارسی/ انگلیسی

گستره انتشار: سراسری/ملی

شماره پروانه انتشار مجوز وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی : 80689 مورخ 96/10/4