محورهای نشریه:

این نشریه به ارتباط، تاثیر و استفاده از هنرهای هفتگانه بر ابعاد گسترده سلامت فرد و جامعه می پردازد و شامل محورهای ذیل می باشد:

  • موسیقی و ابعاد سلامتی
  • حرکات نمایشی و ابعاد سلامتی
  • هنرهای ترسیمی (نقاشی، خطاطی و....) و ابعاد سلامتی
  • هنر های تجسمی (معماری، مجسمه سازی، شیشه گری و....) و ابعاد سلامتی
  • هنرهای کلامی (نویسندگی، شعر، داستان، فیلمنامه و.....) و ابعاد سلامتی
  • هنرهای نمایشی، تئاتر و .... و ابعاد سلامتی
  • سینما و ابعاد سلامتی

 

دفتر نشریه مشتاقانه آماده دریافت مقالات ارزشمندتان می باشد