رسالت و چشم انداز

رسالت:توسعه دانش هنر و سلامت

چشم انداز: دانشکده علوم پزشکی نیشابور امیدوار است با حول و قوه الهی در یک دوره 3ساله به تحقق ایده راه اندازی مرکزی علمی پژوهشی درزمینه دانش هنر و سلامت جامه عمل پوشانده و دریک دوره 5 ساله به قطب علمی کشور در زمینه هنر و سلامت تبدیل شود .

اهداف کاربردی

 1. افزایش ارتقاءسلامت جامعه(جسمی ،روحی وروانی) از طریق فعالیت­های هنری با تکیه بر آموزش­های فردی،گروهی واجتماعی ونیز یادگیری فعال افراد جامعه در زمینه بهداشت ومشکلات وخطرات بهداشت ودرمان.
 2. گسترش هنردرسطح جامعه و ایجاد فضایی شاد وخلاقانه درسطح جامعه برای تولید محصولات هنری امید بخش و پیام رسان.
 3. ایجاد بستری جهت افزایش خلاقیت و نیز تولید کسب وکار خصوصی برای تهیه وتدوین تولیدات هنری مرتبط با سلامت .
 4. استفاده از هنر در آموزش، به ویژه توانمندیهای ذهنی و مهارتهای حرفه­ای.
 5. ایجاد حساسیت و انگیزه در مددجویان و خانواده ها جهت افزایش آگاهیهای بهداشتی.
 6. انجام پیشگیری اولیه با استفاده از هنر و کاهش هزینه­ها.
 7. ایجاد ارتباط با هنرمندان و درگیر نمودن آنان در موضوعات بهداشتی درمانی و ایجاد فرصتهای شغلی.
 8. تربیت افراد توانمند در انجام تحقیقات در زمینه هنر و سلامت.
 9. تلطیف فضاهای پر تنش درمانی با انجام امور هنری.
 10. توانمند سازی افرادی جهت مشاوره در ساخت محصولات هنری با مضمون بهداشت و درمان.
 11. تغییر رفتارها، اصلاح باورها و نهادینه شدن رفتار­های مطلوب بهداشتی.